Citace odstavce

Cituje-li se odstavec spolu s označením „§", popřípadě „čl.", označuje se zkratkou „odst.". V ostatních případech se slovo „odstavec" vždy plně vypíše; to platí obdobně pro citaci pododstavců , například „§ 8 odst. 5", „odstavec 4 písm. b)", „podle písmene b)".