Nadpis zákona, který obsahuje pouze novelu dosud nenovelizovaného zákona

Jde-li o zákon, který obsahuje pouze novelu dosud nenovelizovaného zákona nebo jiných dosud nenovelizovaných zákonů, nadpis zní:
„ZÁKON
ze dne ......1998,
kterým se mění zákon č. .../... Sb., o ..............., zákon č. .../... Sb., o ............., a zákon č. .../... Sb., o ............."