Nadpis zákona, který obsahuje pouze novely většího počtu zákonů

Jde-li o zákon, který obsahuje pouze novely většího počtu zákonů, nadpis zní:
„ZÁKON
ze dne ……..1998,
kterým se mění některé zákony v oblasti (na úseku nebo v souvislosti s přijetím zákona) ………"