Nadpis zákona, který upravuje i jiné věci než novelu zákona

Jde-li o zákon, který upravuje i jiné věci než novelu zákona či zákonů, nadpis zní:
„ZÁKON
ze dne ......1998
o .........., a o změně zákona č. ..../... Sb., o ............., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. .../... Sb., o .............., ve znění pozdějších předpisů"