Nadpis zákona, který upravuje i jiné věci než novely většího počtu zákonů

Upravuje-li zákon zcela výjimečně i jiné věci než novely většího počtu zákonů, nadpis zní:
„ZÁKON
ze dne … 1998
o ………………………………… a o změně souvisejících zákonů (zákon o …..)"