Nadpis zákona, pokud novelizace vyvolává potřebu novelizovat další zákony

Vyvolává-li novela jednoho zákona potřebu novelizovat další zákony, nadpis zní:
„ZÁKON
ze dne ……..1998,
kterým se mění zákon č. …/… Sb., o …….., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony"