Nadpis zákona

Nadpis zákona zní:
„ZÁKON
ze dne ......1998
....................................."
(název zákona)