Pojem nelze definovat v poznámce pod čarou

V § 4 (vymezení pojmů) v písmenu f) návrhu zákona o vlastnictví bytů bylo uvedeno:

„f) místností uzavíratelný prostor nacházející se v domě, který je uzavřen ze všech stran pevnými stěnami, podlahou a stropem4).
4) Místností není lodžie, balkón či terasa."

Vymezení pojmu „místnost" není komplexně (tj. v daném případě jak pozi-tivní tak i negativní vymezení) uvedeno v § 4 písm. f), ale zatímco pozitivní vy-mezení je obsaženo v § 4 písm. f), je negativní vymezení nesprávně obsaženo pouze v poznámce pod čarou, která navíc nemá normativní povahu.
Text obsažený v poznámce pod čarou měl být zařazen na konec textu písmene f) a oddělen středníkem, tj. pojem „místnost" bude definován jak pozitivně, tak i negativně na jednom místě, a to ve vymezení pojmů.