Text bodů novely při doplnění nové věty nebo slova za stávající ustanovení

Doplňuje-li se nová věta či její část nebo jednotlivá slova na konci textu paragrafu, který není členěn na odstavce, na konci textu odstavce, pododstavce, bodu nebo věty, vyjádří se to slovy „se doplňuje".

Text bodu novely například zní:
a) „Na konci § … se doplňuje (doplňují) věta (věty) „....".",
b) „V § ... se na konci odstavce … doplňuje (doplňují) věta (věty) „.....",",
c) „Na konci textu  § … se doplňuje (doplňují) slovo (slova) „ …". ",  
d) „V § … se na konci textu odstavce … doplňuje (doplňují) slovo (slova) „, …".",
e) „V § … odst. … se na konci textu písmene … doplňuje (doplňují) slovo (slova) „…",",
f) „V § … odst. … písm. … se na konci textu bodu … doplňuje (doplňují) slovo (slova) „…".",
g) „V § ... odst. ... se na konci textu věty druhé doplňují slova „....".".
U novely ústavního zákona se místo paragrafové značky použije zkratka „čl.".