Text bodů novely při vložení nové věty nebo slova před nebo mezi stávající ustanovení

Doplňuje-li se
a) nová věta nebo její část či jednotlivé slovo na začátek textu paragrafu, který není členěn na odstavce, nebo na začátek textu odstavce, pododstavce nebo bodu,
b) nová věta či její část nebo jednotlivé slovo uvnitř textu paragrafu, který není členěn na odstavce, nebo uvnitř textu odstavce, pododstavce nebo bodu,
vyjádří se to slovy „se vkládá".

Text bodu novely, nebo jeho úvodní část zní:
a) „V § ... se na začátek vkládá (vkládají) věta (věty) „......".",
b) „V § … se na začátek odstavce ... vkládá (vkládají) věta (věty) „......".",
c) „V § … odst. … se na začátek písmene … vkládá (vkládají) slovo (slova) „ …".",
d) „V § … odst. ... se za slovo (slova) „ ... " vkládá (vkládají) slovo (slova) „ ... "." ,
e) „V § … odst. … písm. … se za slovo (slova) „ ..." vkládá (vkládají) slovo (slova)    „ ... ".",
f) „V § … odst. … písm. … bodě … se za slovo (slova) „ ..." vkládá (vkládají) slovo (slova) „ ... ".",
g) doplňuje-li se část textu v úvodní části ustanovení paragrafu, odstavce nebo pododstavce „V § … (odst. … písm. …) úvodní části ustanovení se za slovo (slova) „…" vkládá (vkládají) slovo (slova) „…".",
h) doplňuje-li se v odstavci, který je členěn na pododstavce a  zakončen ustanovením, které je společné pro pododstavce, do tohoto společného ustanovení část textu „V § … odst. … závěrečné části ustanovení se za slovo (slova) „…" vkládá (vkládají) slovo (slova) „…".",
i) „V § … se za větu první (druhou, třetí …) vkládá (vkládají) věta (věty) „.....".",
j) „V § … odst. ... se za větu první (druhou, třetí …) vkládá (vkládají) věta (věty) „........".".
Má-li být vložena poznámka pod čarou, v závěru bodu novely se na samostatném řádku uvede tento text: „Poznámka pod čarou č. … zní:".
U novely ústavního zákona se místo paragrafové značky použije zkratka „čl.".