Úplná citace právního předpisu

Úplná citace právního předpisu obsahuje označení druhu právního předpisu, pořadové číslo, pod kterým byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, rok vydání, zkratku „Sb." a uvedení názvu právního předpisu, například „Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti". Za názvem právního předpisu, na který navazuje další text, se vkládá čárka.
Při úplné citaci se pro označení druhu právního předpisu používají slova „zákon", „nařízení vlády", u nařízení vydaných do 31. prosince 1968 „vládní nařízení", nebo „vyhláška" a tato slova se nezkracují. Orgán, který zákon nebo vyhlášku vydal, se při jejich citaci neuvádí; u nařízení vlády se neuvádí bližší označení vlády například připojením slov „České republiky". Při úplné citaci zákonného opatření Senátu se uvede „Zákonné opatření Senátu č. …/… Sb., o (kterým se) …".