Ustanovení, které má definovat pojem, nesmí současně obsahovat také pravidlo jednání nebo působnost nějakého subjektu

V § 5 odst. 7 návrhu zákona o léčivech předloženého k projednání vládě byla obsažena definice:

„(7) Prodejem vyhrazených léčivých přípravků se rozumí prodej, nákup a skladování vyhrazených léčivých přípravků a mohou jej provozovat pouze způsobilí prodejci vyhrazených léčivých přípravků."

Do předmětného ustanovení, které mělo definovat průřezový pojem, bylo nevhodně vloženo i ustanovení obsahující pravidlo chování.
Na základě stanoviska Legislativní rady vlády byla slova „a mohou jej provozovat pouze způsobilí prodejci vyhrazených léčivých přípravků" vypuštěna.
V samostatném ustanovení bylo doporučeno definovat pouze pojem, normativní ustanovení obsažené ve vymezení pojmu bylo doporučeno dát do jiné části právního předpisu, neboť se nejedná o vymezení pojmu a dále z důvodu právní jistoty je nevhodné, aby v jiném zamýšleném právním předpise (nařízení vlády) byl tentýž pojem definován (vymezen) jinak.