Zmocnění k vyhlášení úplného znění

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona ve Sbírce zákonů například zní:
a) pokud nebyl zákon dosud novelizován
„Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. ..../.... Sb., o ...., jak vyplývá ze změn provedených tímto zákonem.",
b) pokud byl zákon již novelizován
„Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. ..../.... Sb., o ..., jak vyplývá ze zákonů a z nálezu (nálezů) Ústavního soudu jej měnících" (nebo „jak vyplývá z pozdějších zákonů)".