Úplné znění zákona


Schválený a publikovaný novelizovaný zákon může obsahovat zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona. Doplňující informace k novele zákona jsou popsány v rámci podproduktu Novela zákona. Činnosti související s úplným znění zákona jsou schematizovány diagramem Úplné znění zákona (PDF, 114 kB).

Úplné znění vypracuje ten orgán, který vypracoval návrh novely zákona, pokud předkladatelem vyla vláda, nebo orgán, do jehož působnosti patří věci, upravené tímto zákonem, jinak tento orgán určí předseda Legislativní rady vlády. Po vypracování úplného znění jej předkladatel vloží do elektronické knihovny a zašle předsedovi LRV. Následuje vnitřní kontrola prováděná Odborem vládní legislativy Úřadu vlády. Pokud je úplné znění v pořádku, signuje jej předseda vlády a Úřad vlády jej předá do tisku (viz 6 Publikace ve Sbírce zákonů (PDF, 104 kB)).

 

Vysvětlivky k diagramům (PDF, 105 kB)