Legislativa upravující proces tvorby úplného znění zákona

Legislativní dokument Upravuje podproces Ustanovení předpisu upravující podproces
Legislativní pravidla vlády Celý proces Čl. 11a, 54

 

Legislativní dokumenty naleznete zde:

Legislativní pravidla vlády (PDF, 440 kB)