Rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN


Vyžaduje-li rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů o akcích k zajištění mezinárodního míru a bezpečnosti neodkladné přijetí zákona, příprava a schvalovací proces zákona je obdobný jako u stavu legislativní nouze s tím, že Poslanecká sněmovna neposuzuje, zda stav legislativní nouze trvá.