Legislativa upravující proces tvorby zákona ve stavu legislativní nouze

Legislativní dokument Upravuje podproces Ustanovení předpisu upravující podproces
Legislativní pravidla vlády (2/6) Připomínkové řízení čl.17
(3/6) Schválení návrhu vládou čl.17
Jednací řád vlády (3/6) Schválení návrhu vládou Čl.II,IV,X
Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) (1/6) Tvorba návrhu Celý dokument
Usnesení Organizačního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 26. 10. 2011 č. 183 (3/6) Schválení návrhu vládou Celý dokument
Jednací řád Poslanecké sněmovny (4/6) Schválení návrhu Parlamentem § 99
Jednací řád Senátu (4/6) Schválení návrhu Parlamentem § 118
Ústava České republiky (3/6) Schválení návrhu vládou Čl. 41, 76
(4/6) Schválení návrhu Parlamentem Čl. 39, 45-48
(5/6) Podpis prezidenta Čl. 50-51, 62
(6/6) Publikace ve Sbírce zákonů Čl. 52
Zákon o ústavním soudu Provádí řízení o zrušení § 11 - 14
Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii (pro transpoziční předpis) (1/6) Tvorba návrhu Čl. 1-3, 6-6c, 9, 13-26
(2/6) Připomínkové řízení Čl. 1-2, 12
(3/6) Schválení návrhu vládou Čl. 1-2, 12, 17
(6/6) Publikace ve Sbírce zákonů Čl. 7, 8
Pověření členů vlády koordinační a informační funkcí: usnesení vlády ze dne 14.8.2013 č. 632 a usnesení vlády ze dne 28.11.2016 č. 1052 (1/6) Tvorba návrhu Celý dokument

 

Legislativní dokumenty naleznete zde:

Legislativní pravidla vlády (PDF, 440 kB)

Jednací řád vlády (PDF, 183 kB)

Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) (PDF, 172 kB)

Informace pro předkladatele sněmovních tisků o požadavcích na předkládání stejnopisů sněmovních tisků v listinné a elektronické podobě, schválené usnesením Organizačního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 26. října 2011 č. 183 (doc, 101 kB)

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů

Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii (PDF, 216 kB)

Pověření členů vlády koordinační a informační funkcí: usnesení vlády ze dne 14.8.2013 č. 632 (PDF, 58 kB) (DOC, 51 kB) a usnesení vlády ze dne 28.11.2016 č. 1052 (PDF, 129 kB) (DOC, 187 kB)