Pro návrh zákona ve stavu legislativní nouze jsou části materiálu shodné jako pro návrh zákona (obecný), kromě Přehledu dopadů návrhu právního předpisu a Závěrečné zprávy RIA, které se ve stavu legislativní nouze u návrhu předpisu nevypracovávají.