Stav ohrožení státu


V případě, že je vyhlášen stav ohrožení státu, příprava a schvalování zákona se odlišuje od standardního procesu takto:

Během přípravy návrhu zákona a jeho schválení na vládě se postupuje obdobně jako v případě legislativní nouze, přičemž se zváží uplatnění výjimky z připomínkového řízení.

Schvalovací proces v Parlamentu probíhá na základě žádosti vlády ve zkráceném jednání. V Poslanecké sněmovně návrh zákona projednává pouze jeden výbor stanovený předsedou PSP a kterému je určena nepřekročitelná lhůta pro předložení usnesení se stanoviskem k věci. Projednávání ve Sněmovně poslanci se uskuteční bez prvého čtení, zároveň je možné ve druhém čtení upustit od obecné rozpravy a omezit řečnění až na pět minut. Třetí čtení zákona může následovat bezprostředně po druhém čtení a podání návrhu na opakování druhého čtení je nepřípustné. Poslanecká sněmovna se musí o návrhu zákona usnést do 72 hodin od jeho podání. Podrobné podmínky projednávání návrhu zákona ve stavu ohrožení státu jsou uvedeny v §100a Jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Ve zkráceném řízení podle § 100a jednacího řádu Poslanecké sněmovny nelze projednat návrh ústavního zákona.

Poté, co Poslanecká sněmovna postoupí schválený návrh zákona Senátu, tak ten se musí k návrhu zákona usnést již do 24 hodin. Projednání návrhu zákona ve stavu ohrožení státu v Senátu probíhá bez projednání návrhu ve výborech. Řečnická doba je stanovena také na pět minut, pokud se Senát neusnese jinak. Podrobné podmínky projednávání návrhu zákona ve stavu ohrožení státu jsou uvedeny v §119 Jednacího řádu Senátu. Senát nemůže ve zkráceném řízení projednávat návrh ústavního zákona.