Legislativa upravující proces tvorby zákona ve stavu ohrožení státu

Legislativní dokument Ustanovení předpisu upravující podproces
Legislativní pravidla vlády čl.17a
Jednací řád Poslanecké sněmovny § 100a
Stykový zákon § 10
Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky Čl. 8

 

Legislativní dokumenty naleznete zde:

Legislativní pravidla vlády (PDF, 440 kB)

 

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů