Válečný stav


V případě, že je vyhlášen válečný stav, příprava a schvalování zákona se odlišuje od standardního procesu takto:

Během přípravy návrhu zákona a jeho schválení na vládě se postupuje obdobně jako v případě legislativní nouze, přičemž se zváží uplatnění výjimky z připomínkového řízení.

Schvalovací proces v Parlamentu probíhá na základě žádosti vlády ve zkráceném jednání. V Poslanecké sněmovně návrh zákona projednává pouze jeden výbor stanovený předsedou PSP a kterému je určena nepřekročitelná lhůta pro předložení usnesení se stanoviskem k věci. Projednávání ve Sněmovně poslanci se uskuteční bez prvého čtení, zároveň je možné ve druhém čtení upustit od obecné rozpravy a omezit řečnění až na pět minut. Třetí čtení zákona může následovat bezprostředně po druhém čtení a podání návrhu na opakování druhého čtení je nepřípustné. Poslanecká sněmovna se musí o návrhu zákona usnést do 72 hodin od jeho podání. Podrobné podmínky projednávání návrhu zákona ve válečném stavu jsou uvedeny v §100a Jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Ve zkráceném řízení podle § 100a jednacího řádu Poslanecké sněmovny nelze projednat návrh ústavního zákona.

Poté, co Poslanecká sněmovna postoupí schválený návrh zákona Senátu, tak ten se musí k návrhu zákona usnést již do 24 hodin. Projednání návrhu zákona ve válečném stavu v Senátu probíhá bez projednání návrhu ve výborech. Řečnická doba je stanovena také na pět minut, pokud se Senát neusnese jinak. Podrobné podmínky projednávání návrhu zákona ve válečném stavu jsou uvedeny v §119 Jednacího řádu Senátu. Senát nemůže ve zkráceném řízení projednávat návrh ústavního zákona.