« Zpět na Katalog služeb ODok

Zobrazení materiálu z knihovny

Modul ODok: VeKLEP

Uživatel může v závislosti na svém oprávnění zobrazit legislativní materiál nebo nelegislativní materiál (včetně připomínek, stanoviska LRV). Rovněž může prohlížet různé verze daného materiálu (verze pro připomínkové řízení, verze pro jednání vlády, projednaná verze).

0 Přílohy
1422 Zobrazení