Stránky filtrované dle eKlep (vč. eVláda)

Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 89.
  5
Stránka Stav Revize Uživatel Datum  
Aktualizace řízených slovníků Schváleno 1.1 Tereza Suchánková 21.5.13 10:10
Automatizované zasílání materiálů Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Schváleno 1.0 Radka Bezděkovská 30.6.15 10:36
Autorizace vloženého materiálu Schváleno 1.1 Tereza Suchánková 21.5.13 10:12
Hierarchický adresář Schváleno 1.1 Tereza Suchánková 21.5.13 10:30
Import stavových informací z IS PSP Schváleno 1.1 Tereza Suchánková 21.5.13 10:30
Notifikace o akceptaci změny materiálu Úřadem vlády Schváleno 1.2 Radka Bezděkovská 13.12.17 10:30
Notifikace o autorizaci materiálu Schváleno 1.1 Tereza Suchánková 21.5.13 10:13
Notifikace o blížícím se konci připomínkového řízení Schváleno 1.1 Tereza Suchánková 21.5.13 10:29
Notifikace o kontrasignaci premiéra Schváleno 1.0 Radka Bezděkovská 13.12.17 10:51
Notifikace o odmítnutí materiálu Úřadem vlády Schváleno 1.1 Tereza Suchánková 21.5.13 10:13
Notifikace o odmítnutí signace materiálu Schváleno 1.1 Tereza Suchánková 21.5.13 10:14
Notifikace o odmítnutí změny materiálu Úřadem vlády Schváleno 1.2 Radka Bezděkovská 13.12.17 10:31
Notifikace o postupu nelegislativních materiálů určených mj. prezidentovi republiky Schváleno 1.0 Radka Bezděkovská 13.12.17 10:50
Notifikace o předčasném ukončení projednávání materiálu předkladatelem Schváleno 1.0 Radka Bezděkovská 13.12.17 10:21
Notifikace o předložení aktualizované verze materiálu k signaci Schváleno 1.1 Tereza Suchánková 21.5.13 10:15
Notifikace o předložení materiálu k signaci Schváleno 1.1 Tereza Suchánková 21.5.13 10:16
Notifikace o předložení materiálu pro jednání vlády bez připomínkového řízení Schváleno 1.2 Radka Bezděkovská 13.12.17 10:32
Notifikace o předložení materiálu pro jednání vlády po vypořádání připomínek Schváleno 1.2 Radka Bezděkovská 13.12.17 10:32
Notifikace o předložení změny materiálu Schváleno 1.2 Radka Bezděkovská 13.12.17 10:33
Notifikace o přijetí materiálu Úřadem vlády Schváleno 1.1 Radka Bezděkovská 13.12.17 10:29
Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 89.
  5