« Zpět na Pojmy výkladového...

Účinnost právního předpisu

Rejstřík: U

Účinnost právního předpisu je důležitý rysem zákona anebo jiného právního předpisu spočívající v možnosti způsobit následky s jeho přijetím vymezené, tj. jeho aplikovatelnost na jím upravené právní vztahy

Nastává dnem, který je uveden v  ustanovení o nabytí účinnosti právního předpisu, jinak patnáctý den po jeho oficiálním vyhlášení.

Vyžaduje-li naléhavý veřejný zájem, aby zákon nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení, uvedou se důvody, které k tomu vedou, v odůvodnění ustanovení o nabytí účinnosti zákona.

V ustanovení o účinnosti právního předpisu se uvede den, měsíc a rok, kterým má právní předpis nabýt účinnosti. Stanovení počátku nabytí účinnosti dnem vyhlášení právního předpisu je třeba omezit jen na případy zcela časově naléhavé.

0 Přílohy
7276 Zobrazení