« Zpět na Pojmy výkladového...

Úřední věstník EU

Rejstřík: U

Úřední věstník EU je závazný zdroj práva EU.

Úřední věstník Evropské unie je periodikum, které vychází každý pracovní den ve všech úředních jazycích Evropské unie (EU). Zahrnuje v sobě dvě navzájem příbuzné řady (L pro právní předpisy a C pro informace a oznámení) a tzv. Doplňky (S pro veřejná nabídková řízení). Existuje rovněž elektronický oddíl řady C, známý jako Úřední věstník C E. Dokumenty, které jsou publikovány v Úředním věstníku C E, jsou vydávány pouze elektronicky.

Řada L obsahuje právní předpisy, a to včetně nařízení, směrnic, rozhodnutí, doporučení a stanovisek. Navíc je vydáván Adresář platných právních předpisů Společenství jako část Úředního věstníku řady L. Tento adresář obsahuje seznam odkazů na výchozí texty a každý následující dodatek. Zahrnuje rovněž odkazy na učiněné dohody a smlouvy podepsané Evropskou unií v rámci vnějších vztahů, smluvně závazné akty EU, komplementární akty, jako např. akty rady ministrů a hlav států či vlád a jiné nezávazné akty, které jsou pro instituce relevantní.

Řada C obsahuje informace a oznámení EU, a to včetně přehledu soudních rozhodnutí Soudního dvora a Soudního dvora první instance, memorand z parlamentních setkání, zpráv Účetního dvora, písemných otázek Parlamentu a odpovědí Rady nebo Komise, prohlášení Hospodářského a Sociálního výboru a Výboru regionů, zveřejňování výběrových řízení (konkursů) pro nábor nových zaměstnanců institucí EU nabídek pro zájemce o EU programy a projekty a jiných dokumentů publikovaných na základě právních předpisů Společenství.

0 Přílohy
3685 Zobrazení