« Zpět na Pojmy výkladového...

Ústřední orgán státní správy

Rejstřík: U

Vedle ministerstev, v jejichž čele je člen vlády, působí v České republice na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, tyto další ústřední orgány státní správy: 

 1. Český statistický úřad,
 2. Český úřad zeměměřický a katastrální,
 3. Český báňský úřad,
 4. Úřad průmyslového vlastnictví,
 5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
 6. Správa státních hmotných rezerv,
 7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
 8. Národní bezpečnostní úřad,
 9. Energetický regulační úřad,
 10. Úřad vlády České republiky,
 11. Český telekomunikační úřad.

Ústava v čl. 79 stanoví, že ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem. Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.

Legislativní pravidla vlády zvláště upravují postupy a podmínky, za jakých ústřední orgány státní správy podávají návrhy zákonů a jiných právních předpisů.

0 Přílohy
12824 Zobrazení