Rejstřík: U

Ústavní pořádek je soubor ústavních zákonů, de facto ústava v širším pojetí.

Ústavní pořádek je pojem zavedený Ústavou ČR (čl. 112 odst. 1), tvoří jej: 

 1. Ústava České republiky,
 2. Listina základních práv a svobod,
 3. ústavní zákony Národního shromáždění Československé republiky, Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a České národní rady upravující státní hranice ČR:
  1. ústavní zákon č. 102/1930 Sb. z. a n., o úpravě státních hranic s Německem, Rakouskem a Maďarskem,
  2. ústavní zákon č. 205/1936 Sb. z. a n., o úpravě státních hranic s Německem,
  3. ústavní zákon č. 62/1958 Sb., o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou,
  4. ústavní zákon ČNR č. 30/1974 Sb., o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky,
  5. ústavní zákon č. 66/1974 Sb., o změnách státních hranic s Rakouskou republikou,
  6. ústavní zákon ČNR č. 121/1981 Sb., o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky s Německou demokratickou republikou,
  7. ústavní zákon č. 37/1982 Sb., o změnách státních hranic s Německou demokratickou republikou,
  8. ústavní zákon ČNR č. 43/1988 Sb., o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou,
  9. ústavní zákon č. 169/1988 Sb., o změnách v průběhu státních hranic na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou,
 4. ústavní zákony České národní rady přijaté po 6. 6. 1992 (datum parlamentních voleb v roce 1992):
  1. ústavní zákon ČNR č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky,
  2. ústavní zákon ČNR č. 29/1993 Sb., o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky,
 5. ústavní zákony přijaté podle Ústavy:
  1. ústavní zákon č. 74/1997 Sb., o změnách státních hranic se Slovenskou republikou,
  2. ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, novelizovaný ústavním zákonem č. 176/2001 Sb.,
  3. ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
  4. ústavní zákon č. 162/1998 Sb., jímž se mění Listina základních práv a svobod,
  5. ústavní zákon č. 300/2000 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR,
  6. ústavní zákon č. 395/2001 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. ČNR 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
  7. ústavní zákon č. 448/2001 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
  8. ústavní zákon č. 515/2002 Sb., o referendu o přistoupení ČR k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů,
  9. ústavní zákon č. 76/2004 Sb., o změnách státních hranic s Rakouskou republikou,
  10. ústavní zákon č. 633/2004 Sb., o změně státních hranic se Spolkovou republikou Německo.

Výklad Ústavního soudu do ústavního pořádku rovněž řadí ratifikované a vyhlášené mezinárodních smlouvy o lidských právech a základních svobodách [nález sp. zn. Pl. ÚS 36/01 ze dne 25. června 2002 (N 80/26 SbNU 317; 403/2002 Sb.) a řada dalších].

0 Přílohy
7620 Zobrazení