« Zpět na Pojmy výkladového...

Ústavodárný proces

Rejstřík: U

Ústavodárný proces je přísně regulovaný postup přijímání ústavních zákonů. Upraven jest v článku 39 Ústavy, podle nějž k přijetí ústavního zákona je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných (nikoliv všech) senátorů. Na ústavní zákony se nevztahují ta ustanovení Ústavy, která se zabývají přehlasováním Senátu Poslaneckou sněmovnou, neboť musí být výslovně schváleny ve shodném znění oběma komorami.

Nejsou-li splněny formální předpoklady stanovené pro přijetí ústavního zákona, které jsou ověřitelné ze zápisů o schůzích Parlamentu, nemožno takové usnesení Parlamentu považovat za "ústavní zákon," ale za tzv. pakt.

0 Přílohy
2537 Zobrazení