Rejstřík: U

Právní předpisy se uvozují standardizovanou větou obsahující především informaci o orgánu, který předpis přijal a formě právního předpisu. Úvodní věta se uvádí pod nadpis zákona, zákonného opatření, nařízení vlády nebo vyhlášky.

Návrh zákona se uvozuje touto větou:

  1. jde-li o ústavní zákon "Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:"
  2. jde-li o zákon "Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:".

Návrh zákonného opatření Senátu se uvozuje touto větou: "Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu:" .

Je-li ústavní zákon nebo zákon uvozen preambulí, zapracuje se obsah úvodní věty do preambule v jejím závěru.

Úvodní věta nařízení vlády zní:

  1. je-li nařízení vlády vydáváno podle zmocnění v zákoně k jeho vydání "Vláda nařizuje podle § ... zákona č. .../... Sb., o .......:",
  2. je-li nařízení vlády vydáváno k provedení zákona bez zvláštního zmocnění v zákoně k jeho vydání nebo jde o nařízení vlády, které provádí zákon ve větším rozsahu, než to vyplývá ze zmocnění v zákoně k jeho vydání "Vláda nařizuje k provedení zákona č. .../... Sb., o ......., ve znění zákona č. .../... Sb. a zákona č. .../... Sb.:".

Úvodní věta vyhlášky zní:

"Ministerstvo ..., (Mimisterstvo ... a Ministerstvo...) (Český úřad ......) ...... stanoví podle § ... zákona č. .../... Sb., o ...........:".

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 36 až 38.

0 Přílohy
2045 Zobrazení