« Zpět na Pojmy výkladového...

Adaptace - nařízení EU

Rejstřík: A

Právními předpisy České republiky jakožto členského státu EU je zajišťováno přizpůsobení právního řádu ustanovením zakládacích smluv a nařízením EU. Jinými slovy se jedná o změnu právního řádu České republiky, zaměřenou na zajištění aplikace nařízení.

V textu každého návrhu zákona, jímž jsou plněny závazky vůči EU, se vyznačí ta ustanovení, jimiž je zajišťována transpozice nebo adaptace, a to jejich podtržením, a pod tato ustanovení se na levé straně uvede identifikační číslo (CELEX) příslušného předpisu EU.

Podrobnosti stanoví Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, schválených usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344, a Příloha č. 5 Legislativních pravidel vlády (Způsob prokazování slučitelnosti navrhovaných zákonů s právem Evropské unie (EU) a postup při předběžných konzultacích o návrzích zákonů s výborem pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky).

0 Přílohy
7343 Zobrazení