« Zpět na Pojmy výkladového...

Adaptace - recepce mezinárodního práva

Rejstřík: A

Při recepci mezinárodního práva formou adaptace dochází ke vzniku vnitrostátní právní normy jako u transformace, ale s tím rozdílem, že se jedná pouze o obsahovou a nikoli doslovnou recepci mezinárodní normy.

Při adaptaci může tedy snadněji dojít k opomenutí recepce některého ustanovení mezinárodní smlouvy. Naopak pozitivem adaptace je, že při přepisu mezinárodní normy do vnitrostátního práva adaptuje jazyk a instituty smlouvy tak, aby zcela odpovídaly vnitrostátnímu právnímu řádu a byla zajištěna bezvadná aplikace mezinárodní smlouvy v národním právním řádu. Mezinárodní smlouva je totiž vždy výsledkem jednání dvou nebo více států a zachycuje dohodnutý kompromis.

0 Přílohy
4889 Zobrazení