« Zpět na Pojmy výkladového...

Bezpečnostní rada státu

Rejstřík: B

Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti České republiky a přípravu návrhů opatření k jejímu zajišťování.

Bezpečnostní rada státu je zřízena čl. 9 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Její složení a činnost je dále upřesněna usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění bezpečnosti ČR, ve znění usnesení vlády ČR ze dne 22. srpna 2001 č. 813, usnesení vlády ČR ze dne 24. července 2002 č. 741, usnesením vlády ze dne 12. února 2003 č. 164, usnesením vlády ze dne 1. října 2003 č. 980, usnesení vlády ze dne 1. září 2004 č. 828, usnesení vlády ze dne 10. listopadu 2004 č. 1109, usnesení vlády ze dne 11. října 2006 č. 1174, usnesení vlády ze dne 17. ledna 2007 č. 54, usnesení vlády ze dne 16. února 2009 č. 195 , usnesení vlády ze dne 1. června 2009 č. 687, usnesení vlády ze dne 11. srpna 2010 č. 578 a usnesení vlády ze dne 20. července 2011 č. 578.

Podle článku 9 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR:

  • Bezpečnostní radu státu tvoří předseda vlády a další členové vlády podle rozhodnutí vlády.
  • Bezpečnostní rada státu v rozsahu pověření, které stanovila vláda, připravuje vládě návrhy opatření k zajišťování bezpečnosti ČR.
  • Prezident republiky má právo účastnit se schůzí Bezpečnostní rady státu, vyžadovat od ní a jejích členů zprávy a projednávat s ní nebo jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.
0 Přílohy
3902 Zobrazení