« Zpět na Pojmy výkladového...

Bod novely právního předpisu

Rejstřík: B

Právní předpis se novelizuje právním předpisem stejné právní síly a přípustná je pouze jeho přímá novela. Novela musí respektovat systematiku a strukturu novelizovaného zákona. Článek I novely, nebo paragraf uvedený pod nadpisem té části zákona, která obsahuje novelu, obsahují úvodní větu a jednotlivé body, pokud se navrhuje více změn v ustanovení právního předpisu. Každou jednotlivou změnu ustanovení právního předpisu je třeba uvést v samostatném bodu novely. Týká-li se tatáž změna více ustanovení právního předpisu, vymezí se tato změna v jednom bodu novely s uvedením ustanovení, kterých se týká. Má-li být provedena pouze jedna změna v právním předpise, úvodní věta ani bod novely se neuvede a přímo se vyjádří změna právního předpisu.

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 54 a násl.

0 Přílohy
2129 Zobrazení