Rejstřík: C

COREPER (Výbor stálých zástupců) je nejvýznamnějším spojovacím článkem mezi členskými státy a EU. Tvoří ho stálí zástupci členských států v Bruselu (velvyslanci a jejich zástupci), kteří jsou v úzkém kontaktu s Evropskou komisí i mezi sebou navzájem. Na půdě COREPERu se připravují a projednávají návrhy, o nichž pak, často již jen formálně, rozhoduje Rada. COREPERu podléhá přibližně 200 pracovních skupin, které se zabývají technickými detaily jednotlivých legislativních návrhů. Dle projednávané agendy se výbor dělí na dvě formace - COREPER II, který se skládá z velvyslanců a zabývá se např. finanční agendou a COREPER I, složen z nižších diplomatických zástupců a zabývající se např. agendu zemědělství nebo výzkumu.

Instrukce pro jednání zástupců ČR v COREPERu I/II schvaluje Výbor pro EU na pracovní úrovni.

0 Přílohy
4184 Zobrazení