« Zpět na Pojmy výkladového...

Citace cizích právních předpisů a mezinárodních smluv

Rejstřík: C

Citaci zahraničních právních předpisů v právním předpise České republiky nelze použít, s výjimkou citace předpisů Evropské unie, uveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie. Mezinárodní smlouvy lze citovat pouze v případě, že byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů, ve Sbírce mezinárodních smluv nebo uveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie; pokud byla mezinárodní smlouva vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv i uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, cituje se tak, jak je uvedena v Úředním věstníku Evropské unie. Pro citaci přímo použitelného předpisu Evropské unie a směrnice Evropské unie, nebo jejich ustanovení platí přiměřeně obecná citační pravidla. Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 68.

0 Přílohy
5462 Zobrazení