« Zpět na Pojmy výkladového...

Citace novelizovaného právního předpisu

Rejstřík: C

Cituje-li se novelizovaný právní předpis, popřípadě jeho jednotlivé ustanovení, které bylo změněno pozdějším právním předpisem, popřípadě nálezem Ústavního soudu, je nutno tuto skutečnost vyjádřit například takto: "Zákon (nařízení vlády, vyhláška) č. .../... Sb., ve znění zákona č. .../... Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. .../... Sb.". Cituje-li se právní předpis, který byl novelizován, bez uvedení jeho jednotlivého ustanovení, a nepoužije-li se pro něj slovní citace, lze odkázat na jeho novelu obratem „, ve znění pozdějších předpisů". Zároveň je třeba zajistit, aby alespoň na jednom místě byly uvedeny všechny změny citovaného právního předpisu; to neplatí o poznámce pod čarou, ve které lze použít obrat „ve znění pozdějších předpisů“ i při první citaci novelizovaného právního předpisu. Byla-li novelami změněna jen některá ustanovení původního právního předpisu, cituje se při uvedení ustanovení, jež zůstalo novelizací nedotčeno, jen původní právní předpis. Cituje-li se jednotlivé ustanovení právního předpisu, který byl novelizován, uvedou se kromě původního právního předpisu jen ty novely, kterými bylo toto ustanovení novelizováno a v jejichž znění je citované ustanovení platné v době citace; to neplatí, jde-li o poznámku pod čarou, ve které se použije obrat ", ve znění pozdějších předpisů".

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 64 až čl. 66.

0 Přílohy
6559 Zobrazení