Rejstřík: C

"Cituje-li se odstavec spolu s označením „§“, popřípadě „čl.“, označuje se zkratkou „odst.“. V ostatních případech se slovo „odstavec“ vždy plně vypíše; to platí obdobně pro citaci písmen, například „§ 8 odst. 5“, „odstavec 4 písm. b)“.

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 71."

0 Přílohy
2158 Zobrazení