« Zpět na Pojmy výkladového...

Citace paragrafu - článku

Rejstřík: C

Při citaci paragrafu (článku) za současného uvedení jeho pořadového čísla se užívá zkratky "§" (pro článek zkratky "čl."). Uvádí-li se paragraf (článek) bez příslušného pořadového čísla, je třeba slovo "paragraf" ("článek") pokaždé vypsat. Jestliže má věta začít uvedením paragrafu (článku), použije se vyjádření: "Ustanovení § 8 ...", popřípadě „Ustanovení čl. 7 ...“. Při citaci je vždy nutno vypsat konkrétní ustanovení včetně ustanovení konkrétní věty, například "podle odstavce 3 věty druhé". Citaci například "podle předchozího odstavce""podle předchozí věty"a podobně nelze použít. Při citaci bodů pododstavce, paragrafu (článku) nebo pro citaci bodů odstavce se užije nezkrácený výraz "bod".

Při souborné citaci několika paragrafů (článků) bez odstavců nebo bez dalších pododstavců se vloží před příslušné číslo jednoduchá paragrafová značka (označení článku), například "§ 13 až 24""čl. 8 až 12". Paragrafovou značku (označení článku) je nutno opakovat při citaci několika paragrafů (článků) s jedním nebo více odstavci, například "podle § 4 odst. 2 a § 7 až 11""podle čl. 2 odst. 4 a čl. 5 odst. 3 písm. c)". Označení "§§"pro citaci více paragrafů nelze použít.

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 69 až čl. 70.

0 Přílohy
15317 Zobrazení