« Zpět na Pojmy výkladového...

Citace právního předpisu zkrácená

Rejstřík: C

Zkrácená citace obsahuje označení druhu právního předpisu, pořadové číslo, pod kterým byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, rok vydání a zkratku „Sb.“ Název právního předpisu se při jeho zkrácené citaci neuvádí. Zkrácená citace se použije při druhé a další citaci právního předpisu v textu právního předpisu, v poznámce pod čarou a lze jí použít při první i další citaci v jeho přílohách. Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 62.

0 Přílohy
2158 Zobrazení