Rejstřík: C

Cizí právo je označením používaným pro všechny druhy právních norem, vydaných a účinných v jiných státech, než v České republice. Ke zjištění cizího práva učiní v případě potřeby český justiční orgán všechna potřebná opatření (např. i uložením povinnosti účastníku řízení k předložení textu cizí normy anebo i využití znaleckého posudku ke zjištění cizího práva), ale může si vyžádat informace o cizím právu i od Ministerstva spravedlnosti ČR.

0 Přílohy
1912 Zobrazení