« Zpět na Pojmy výkladového...

Důvodová zpráva - zvláštní část

Rejstřík: D

Součástí návrhu zákona je důvodová zpráva, která má obecnou část a zvláštní část.

Zvláštní část důvodové zprávy se člení podle jednotlivých paragrafů navrhovaného zákona, nebo v případě novely zákona podle jednotlivých článků a jednotlivých bodů novely. Výjimečně lze členit zvláštní část důvodové zprávy podle skupin paragrafů nebo podle skupin bodů novely. Zvláštní část důvodové zprávy obsahuje odůvodnění jednotlivých navrhovaných ustanovení zákona, vysvětlení jejich účelu, principů, nezbytnosti, případně obsahuje i srovnání s platným právním stavem. Do odůvodnění jednotlivých navrhovaných ustanovení se nepřejímá text těchto ustanovení, ani text a argumentace, obsažené v obecné části důvodové zprávy. Vyžaduje-li naléhavý obecný zájem, aby zákon nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení, uvedou se důvody, které k tomu vedou, v odůvodnění ustanovení o nabytí účinnosti zákona.

Podrobnosti stanoví Legislativní pravidla vlády v čl. 9. K odůvodnění návrhu nařízení vlády a vyhlášky viz čl. 14, 14a  a čl. 16 Legislativních pravidel vlády.

0 Přílohy
3517 Zobrazení