« Zpět na Pojmy výkladového...

Databáze konzultujících organizací - DataKO

Rejstřík: D

Databáze "DataKO" obsahuje kontakty na nevládní organizace, které vyjádřily ochotu spolupracovat s orgány státu při přípravě regulace, tj. právních předpisů a dalších nástrojů, kterými stát reguluje práva a povinnosti občanů a organizací. DataKO obsahuje kontakty na subjekty, které působí v nejrůznějších oblastech. Jedná se o občanská sdružení, profesní svazy a komory, odborové svazy, sdružení podnikatelů a další skupiny. DataKO je určeno zejména ministerstvům a dalším ústředním orgánům státní správy, které připravují materiály legislativní i nelegislativní povahy. Úřady, které připravují právní předpisy a jiné regulace, mají možnost si vybrat a oslovit nevládní organizace, jakožto představitele zainteresovaných stran, a projednat s nimi připravované materiály, které se týkají jejich působnosti.

Konzultační proces probíhá v různé míře intenzity po celou dobu přípravy návrhu právního předpisu. Proto je vhodné jej dopředu pečlivě naplánovat, aby nevyústil ve sled nahodilých kroků bez vzájemné provázanosti. Intenzita a forma konzultací se liší případ od případu a závisí na uvážení zpracovatele. Konzultační proces je podrobně popsán v Metodice pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů, a také v navazujícím Manuálu pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů.

Na proces hodnocení dopadů regulace se vztahují Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) (usnesení vlády č. 922 ze dne 14. prosince 2011).

0 Přílohy
5639 Zobrazení