« Zpět na Pojmy výkladového...

Databáze politik EU - DAP

Rejstřík: D

Hlavním komunikačním prostředkem Výboru pro Evropskou unii a Výboru pro Evropskou unii zasedajícího na pracovní úrovni je Databáze politik EU (DAP). DAP obsahuje výčet agend, dokumenty, které jsou s agendami spojené, informace o jejich projednávání, pozice ČR k jednotlivým agendám; informace (a související dokumenty) o jednání Výboru pro Evropskou unii, Evropské rady, Rady EU, pracovních orgánů Rady EU, základní informace o pracovních výborech Evropské komise a o jejich činnosti; základní informace o Rezortních koordinačních skupinách a jejich činnosti; seznam pracovních orgánů Rady EU a jejich gestorů; základní údaje o osobách, které jsou relevantní z hlediska koordinace evropských politik a kontakty na ně. DAP umožňuje schvalování dokumentů formou tiché procedury.

Podrobnosti vedení DAP stanoví Statut Výboru pro Evropskou unii, Jednací řád Výboru pro Evropskou unii a Jednací řád Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni.

0 Přílohy
5731 Zobrazení