Rejstřík: D

Depozitář mezinárodní smlouvy je stát nebo orgán mezinárodní organizace povĕřený smluvními stranami chránit originál mnohostranné smlouvy a konat různé úkony důležité pro právní život smlouvy. Podle mezinárodního práva je ratifikace mezinárodní smlouvy dokončena uložením podepsaných listin u depozitáře mezinárodní smlouvy.

V případě, že je Česká republika depozitářem mezinárodní smlouvy, vykonává depozitářské funkce Ministerstvo zahraničních věcí (Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv dle usnesení vlády ze dne 11. února 2004 č. 131.).

0 Přílohy
2727 Zobrazení