Rejstřík: D

Volnost uvážení rozhodujícího orgánu. Prostor pro výběr kterékoliv z možných (zákonných) alternativ. Typicky při individuální aplikaci práva, tj. při rozhodovací činnosti správních orgánů (princip omezené správní diskrece) a soudů. Možno však hovořit i o diskreci zákonodárce v otázce obsahu právní úpravy (v mezích ústavního pořádku) nebo o diskreci předkladale návrhu právního předpisu ohledně volby postupů v legislativním procesu (rozsah konzultací apod.).

0 Přílohy
12421 Zobrazení