« Zpět na Pojmy výkladového...

Doplnění textu do ustanovení

Rejstřík: D

Jedná se o jeden z legislativně technických postupů při novelizaci právního předpisu. Řádná formulace navrhovaných změn právního předpisu zásadním legislativně technickým požadavkem a přispívá ke srozumitelnosti obsahu novely i novelizovaného právního předpisu a právní jistotě vůbec.

Doplňuje-li se a) nová věta nebo její část či jednotlivé slovo na začátek textu paragrafu, který není členěn na odstavce, nebo na začátek textu odstavce, pododstavce nebo bodu, b) nová věta či její část nebo jednotlivé slovo uvnitř textu paragrafu, který není členěn na odstavce, nebo uvnitř textu odstavce, pododstavce nebo bodu, vyjádří se to slovy „se vkládá".

V případech doplnění věty nebo slova text bodu novely, nebo jeho úvodní část zní: „V § ... se na začátek vkládá (vkládají) věta (věty) „......“.“, a to v řadě variant dle povahy novelizace (vložení věty, slova, poznámky pod čarou apod.).

Doplňuje-li se nová věta či její část nebo jednotlivá slova na konci textu paragrafu, který není členěn na odstavce, na konci textu odstavce, pododstavce, bodu nebo věty, vyjádří se to slovy „se doplňuje“. V těchto případech text bodu novely například zní: „Na konci § … se doplňuje (doplňují) věta (věty) „....“.“, a to v řadě variant dle povahy novelizace (doplnění slova, věty apod.).

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 54 a násl.

0 Přílohy
2152 Zobrazení