Rejstřík: D

Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU, která je zakotvena v hlavě V Smlouvy o Evropské unii.

Stejně jako v případě návrhů legislativních aktů a k dalších vybraných dokumentům, jako jsou např. bílé knihy, zelené knihy, pokyny, zásady, stanoviska a akční plány připravované v rámci prvního a třetího pilíře EU, tak i pro společné pozice, společné akce, strategie, úmluvy, deklarace a další akty připravované v rámci druhého pilíře EU přiděluje gesce Odbor kompatibility Úřadu vlády.

Podrobnosti upravuje Směrnice vlády o postupu při zasílání návrhů legislativních aktů ES/EU a materiálů Evropské komise Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky (Příloha k usnesení vlády ze dne 24. listopadu 2004 č. 1153). Pilířová struktura byla zrušena Lisabonskou snlouvou (111/2009 Sb.m.s.)

0 Přílohy
2249 Zobrazení