« Zpět na Pojmy výkladového...

Elektronická knihovna Úřadu vlády

Rejstřík: E

Jedná se o informační systémy provozované Úřadem vlády k zajištění rozhodovací činnosti vlády a informování o připravované legislativě.

  • eVláda (Elektronická knihovna vládních materiálů) obsahuje dokumenty určené pro jednání vlády a upravené odborem vládní agendy Úřadu vlády
  • eKLEP (tzv. elektronická knihovna legislativního procesu) slouží k oběhu dokumentů mezi ústředními orgány státní správy, parlamentem a prezidentem republiky. Slouží rovněž k výměně dokumentů v rámci připomínkového řízení. Knihovna eKLEP obsahuje vládní dokumenty zaslané do meziresortního připomínkového řízení, připomínky, vypořádání připomínek, materiál předkládaný na jednání vlády a konečný materiál se zapracovanými připomínkami z jednání vlády.
  • Knihovna připravované legislativy (veřejná) na základě rozhodnutí vlády ČR (usnesení č. 816 z r. 2007) zpřístupňuje dokumenty legislativní povahy, které jsou určeny pro jednání vlády. Je možné zde sledovat celý průběh přípravy dokumentů, jako jsou např. návrhy zákonů, návrhy jejich změn a další dokumenty legislativní povahy.

S elektronickým oběhem legislativních a dalších materiálů pro jednání vlády počítají jak Jednací řád vlády, tak Legislativní pravidla vlády a další předpisy. Podle čl. 2 odst. 5 Legislativních pravidel vlády se návrhy právních předpisů, včetně věcných záměrů, zveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup v Knihovně připravované legislativy Úřadu vlády (http://eklep.vlada.cz) ("Knihovna připravované legislativy").

0 Přílohy
2420 Zobrazení