« Zpět na Pojmy výkladového...

Hlasování v komorách Parlamentu

Rejstřík: H

Způsob hlasování je upraven v jednacích řádech komor Parlamentu. Klíčovými předpisy jsou zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů.

O zákonech lze v Poslanecké sněmovně hlasovat výhradně veřejně. V horní komoře je nadto povinné veřejné hlasování o zákonných opatřeních Senátu, o schvalování mezinárodních smluv, o vyhlášení válečného stavu a stavu ohrožení státu, o prodloužení a zrušení nouzového stavu, o souhlasu s pobytem cizích vojsk na území ČR a o souhlasu s vysláním ozbrojených sil. Veřejně se hlasuje hlasovacím zařízením a zdvižením ruky. Člen komory může vznést po hlasování námitku, hlasování je možno zopakovat. Nepoužije-li se hlasovacího zařízení, hlasuje se zpravidla zdvižením ruky, výsledky pak zjišťují skrutátoři. Usnese-li se komora, hlasuje se podle jmen – členové se čtou v abecedním pořadí, vyvolaný poslanec se vysloví „pro návrh“ nebo „proti návrhu“, a zdržuje-li se hlasování, řekne „zdržuji se“.

Tajně (neveřejně) se hlasuje za pomocí hlasovacích lístků. Tajným hlasováním se volí předseda, místopředsedové komor, předsedové výborů a komisí, nebo usnese-li se na tom komora.

0 Přílohy
2598 Zobrazení