« Zpět na Pojmy výkladového...

Implementační předpis

Rejstřík: I

Pro účely zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii se implementačním předpisem rozumí právní předpis České republiky, který transponuje požadavky směrnice do právního řádu České republiky, zajišťuje adaptaci právního řádu České republiky na nařízení nebo přispívá k aplikaci práva Evropské unie jiným způsobem. Pojem je definován v Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, schválených usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344.

0 Přílohy
3578 Zobrazení